Inloggad som: ()

Köregistrering

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Medsökandes Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Medsökandes profiluppgifter

Önskemål 
För att få prenumerationer genererat måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha prenumerationer enligt mina önskemål.
 
 
  (min 1)
 
  (min 1)
(alla)
Västervik
Ankarsrum
Gamleby
Överum
Godkännande 

Personuppgiftslagen
Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Västerviks Bostads AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Västerviks Bostads AB kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller fel har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Mot bakgrund av den information som Västerviks Bostads AB nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Västerviks Bostads AB får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan.

Jag är medveten om att Västerviks Bostads AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.